Konya Reklam Ajans Konya Web Tasarm Reklam Ajans konya
 

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLAKAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA

Kamuoyuna ve delegelerimize saygıyla duyurulur. 13.11.2023 Pazartesi günü 016 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır. Kulübümüz; 01.12.2023 Cuma günü saat 17.00’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 08.12.2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Gündem 1. Yoklama ve toplantının açılışı, 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu,(1 Divan Başkanı, 2 Katip Üye Seçimi) 3. İstiklal Marşı’nın okunuşu, 4. Tüzükte yapılacak tadilatların görüşülmesi, kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası, 6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası, 7. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi, 8. Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 9. 1922 Konyaspor Spor Kulübü için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya spor kulübünün sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine spor kulübünün amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 10. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi, 11. Spor kulübüne ait futbol branşının şirketleşmesi ve dernekten şirkete devri için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, 12. Spor kulübü bünyesinde spor dallarının kurulmasına veya bunların kapatılmasına karar vermek için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 13. 7405 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde belirtilen karar alma çoğunluğuna ve sınırlamalara uyulmak suretiyle Yönetim Kuruluna borçlanma gelir ve alacaklarını devretme yetkisi verilmesi, 14. Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 15. Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 16. Spor kulübünün üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 17. Yurt içi ve yurt dışında şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin paylarının satın alınması, spor kulübünün elinde bulunan şirket paylarının satılması, ortağı olduğu şirketlerin halka açılması, şirketlerden ayrılmaya karar verilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 18. Spor Kulübünün yurtiçi veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına, ayrılmasına, uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunması gibi hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 19. Spor Kulübünün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve ortaöğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 20. Yönetim kuruluna sulh ve ibra yetkisi verilmesi, 21. Başkan, Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı’na teslimi, 22. Başkan adaylarının konuşmaları, 23. Yönetim Kurulu Başkanı (Spor Kulübü Başkanı) ile Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 24. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Delegelerinin tespiti, 25. Dilek, Temenni ve Kapanış. 13/11/2023


facebook'ta paylaş Facebook'ta Paylaş    twitter'da paylaş Twitter'da Paylaş

 
 
28. Hafta Maçı

SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
0   2
1922 KONYASPOR
29. Hafta Maçı

1922 KONYASPOR
0   0
FATSA BELEDİYESPOR
30. Hafta Maçı

BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş
2   1
1922 KONYASPOR