Konya Reklam Ajans Konya Web Tasarm Reklam Ajans konya
 

Olağanüstü Genel Kurul ertelenmesi Hakkında DuyuruOlağanüstü Genel Kurul ertelenmesi Hakkında Duyuru

17.05.2021 tarih ve 039 sayılı kararı ile 1922 Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
  İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu Genelgesi 6.1.sayılı; “Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.” maddesi Gereğince; 20.05.2021 Perşembe günü saat 17.30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulumuzun; 08.06.2021 Salı gününe ertelenmesine,
08.06.2021 Salı günü saat 17:30 da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulumuzun Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15.06.2021 Salı günü aynı yer ve saatte aynı gündem dahilinde çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem
1. Yoklama ve Toplantının açılışı,
2. Genel Kurul Başkanlık divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
6. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
7. Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
8. Tahmini bütçenin okunması, değerlendirilmesi ve kabulü,
9. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
10. Tüzük tadilatı yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,
11. Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil ve yedek üyelerinin seçimi,
12. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurul Delegelerinin belirlenmesi,
13. 1922 Konyaspor Kulübü Derneği için gerekli olan taşınır, taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına veya derneğin sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, veya ayni hak tesisi hususlarında ve Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, kredili mal ve hizmet alımı konularında borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin ve Dernek Tüzüğümüzün vermiş olduğu yetkilerin kullanılmasının izninin görüşülmesi,
14. Şirketleşmeye, Ticari Şirketler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya hususlarında Yönetim Kurulu’na Yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Derneğimize ait futbol şubesinin şirketleşmesi ve Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmesinin görüşülmesi,
16. Dilek,Temenni ve Kapanış.
17.05.2021

facebook'ta paylaş Facebook'ta Paylaş    twitter'da paylaş Twitter'da Paylaş

 
 
14. Hafta Maçı

FATSA BELEDİYESPOR
1   0
1922 KONYASPOR
15. Hafta Maçı

1922 KONYASPOR
1   1
BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş
16. Hafta Maçı

1922 KONYASPOR
3   1
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.